NADÁCIA SKUPINY GGE združuje filantropické aktivity

12   spoločností
v Skupine GGE

Prečo vznikla NADÁCIA SKUPINY GGE?

Skupina GGE je zodpovednou spoločnosťou. V súlade s jej hodnotami, ako sú dôveryhodnosť, angažovanosť, jednoduchosť a odbornosť, patrí do jej stratégie aj zodpovednosť za prostredie a komunity, v ktorých pôsobí. Skupina GGE sa venuje dlhodobo udržateľnému princípu podnikania. Okrem svojej širokej podnikateľskej činnosti sa každý rok venujeme mnohým aktivitám a iniciatívam v rámci sponzoringu.

Chceli sme však systém výberu a prerozdeľovania finančných prostriedkov zjednotiť, rozšíriť oblasti, ktoré podporujeme, a najmä ponúknuť zamestnancom a verejnosti možnosť zapojiť sa.

NADÁCIA SKUPINY GGE Podporujeme projekty v týchto oblastiach

Toto sú štyri oblasti, v rámci ktorých podporujeme projekty. Za každý váš návrh vám vopred ďakujeme!

Veda, výskum a vzdelávanie

Najmä v oblasti energetiky a udržateľných (zelených) zdrojov

Šport

Zameriavame sa najmä na šport detí a mládeže

Životné prostredie a trvalá udržateľnosť

Podieľame sa na podpore trvalej udržateľnosti a ekologického správania

Kultúra a komunitné projekty

Pomáhame komunitám, aby sme všetci žili v krajších a lepších mestách

Založenie NADÁCIE SKUPINY GGE je záväzkom skupiny GGE a jej zamestnancov podporovať verejnoprospešné aktivity, ktoré majú širší spoločenský dopad a sú v súlade s cieľmi NADÁCIE SKUPINY GGE. Hlavným poslaním NADÁCIE SKUPINY GGE je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty

Zároveň sme vďační za každý nápad či postreh, vďaka ktorému sa prostriedky z nadácie dostávajú tam, kde majú najväčší dopad a kde sú najviac potrebné.

Barbora Micháliková, správkyňa NADÁCIE SKUPINY GGE
Žiadosť o grant

Máte záujem o podporu vášho projektu z NADÁCIE SKUPINY GGE?

Tak neváhajte a pošlite nám žiadosť. O tom, ktoré projekty budú podporené a aká bude výška finančných prostriedkov, rozhoduje 3-členná správna rada nadácie. Hlavným kritériom posudzovania je súlad s cieľmi a zameraním Nadácie. Uchádzači o finančnú podporu sú po vyhodnotení vždy písomne informovaní o pridelení, respektíve nepridelení finančnej podpory.

Mám záujem
Zaujala vás NADÁCIA SKUPINY GGE?

Chcete sa niečo spýtať?
Neváhajte nás kontaktovať.

Telefón
+421 2 3268 3800
Kontaktná osoba
Barbora Michalíková
+421902 119 627
Korešpondenčná adresa
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 53 525 914

Korešpondenciu týkajúcu sa nadačnej činnosti označte slovom „Nadácia“.