Zápasnícky klub: Slávia Snina

Jedným z našich hlavných cieľov je podporovať a rozvíjať detské športové talenty. Zápasnícky klub Slávia Snina sa zameriava na podporu mladých zápasníckych talentov na Slovensku, čím prispieva k celkovému rastu a rozvoju športu v krajine.

Pravidelná športová aktivita nielenže pomáha vylepšovať fyzické zdravie detí, ale má aj významný pozitívny vplyv na ich psychické zdravie. Šport pomáha znižovať stres a úzkosť, zlepšuje náladu a celkovú psychickú pohodu detí. Deti sa učia disciplíne, tímovej práci a získavajú sebadôveru.

Nadácia GGE je hrdá, že mohla prispieť na chod Zápasníckeho klubu Slávia Snina a na vybavenie sumou 2000 EUR. Veríme, že táto podpora pomôže klubu pokračovať v jeho dôležitej práci a poskytne mladým zápasníkom potrebné zdroje na dosiahnutie ich plného potenciálu. Spoločne tvoríme lepšiu budúcnosť pre deti a podporujeme ich sny.

Športové talenty na korčuliach

Cieľom tohto projektu je podporovať a rozvíjať športové talenty v oblasti krasokorčuľovania. V dnešnej dobe sa zimné športy stávajú čoraz finančne náročnejšími, a to hlavne kvôli stúpajúcim nákladom na správu a údržbu zimných štadiónov. Krasokorčuľovanie sa tým pádom stáva menej dostupným športom pre mnohé rodiny a mladých športovcov.

Nadácia GGE, ktorá si uvedomuje dôležitosť tohto športu a jeho prínosy pre deti, sa rozhodla prispieť sumou 2605 EUR na tento projekt. Naším cieľom je posilniť krasokorčuľovanie a umožniť deťom, aby mohli rozvíjať svoje talenty na ľade. Veríme, že táto finančná podpora pomôže zlepšiť podmienky pre tréning a súťaže, čím sprístupní tento krásny šport širšiemu okruhu mladých nadšencov.