Cieľom Nadácie GGE je podporovať projekty prospievajúce ku skvalitňovaniu života na Slovensku a v komunitách, kde pôsobíme.

Jan Vymazal, predseda správnej rady Nadácie GGE

Skupina GGE sa spojila
pre dobrú vec

Začiatkom roku 2021 vznikla Nadácia GGE, v rámci ktorej sú každý rok prerozdeľované finančné prostriedky na zaujímavé a prínosné projekty. V súlade s hodnotami skupiny GGE, ako sú dôveryhodnosť, angažovanosť, jednoduchosť a odbornosť, patria do jej stratégie aj zodpovednosť za prostredie a komunity, v ktorých pôsobí. Nadácia sa zameriava na podporu projektov z oblasti vedy a výskumu, podporu športu, ochranu životného prostredia a podporu komunít, v ktorých naša Skupina pôsobí.

Hlavným poslaním NADÁCIE SKUPINY GGE je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Tipy na projekty, ktoré by sme z prostriedkov NADÁCIE GEE mohli podporiť, vyberáme aj spomedzi návrhov našich zamestnancov. Neváhajte a prihláste svoj projekt.

Správna rada
Zuzana Májeková
Jan Vymazal
Jerome Valette
Dozorná rada
Jana Portašíková
Martina Slaštanova
Eva Tóthova
Správca nadácie
Jana Luptáková

NADÁCIA SKUPINY GGE Podporujeme projekty v týchto oblastiach

Veda, výskum a vzdelávanie

Podporujeme vedu, výskum a vzdelávanie v oblasti energetiky a udržateľných (zelených) zdrojov. Už dlhšiu dobu totiž vnímane nedostatok mladých energetikov a podporou tejto oblasti pracujeme na zvrátení tohto trendu.

Šport

Šport je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, je príjemnou voľnočasovou aktivitou a pomáha nám nielen zrelaxovať, ale aj nabrať nové sily do každodenných povinností. Mnoho detí u nás však trpí nedostatkom pohybu. Práve to by sme chceli v tejto oblasti zmeniť, preto sa zameriavame najmä na šport detí a mládeže.

Životné prostredie a trvalá udržateľnosť

Ako spoločnosť pôsobiaca v energetike cítime zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Chceme sa podieľať na projektoch podporujúcich myšlienku trvalej udržateľnosti, ekologického správania a šírenia „zelenej“ myšlienky.

Kultúra a komunitné projekty

Zlepšiť či skrášliť prostredie, podporiť kultúrne podujatia alebo komunity v mestách, kde naša Skupina GGE pôsobí, je ďalšou našou prioritou. Chceme pomôcť, aby naši zamestnanci žili v krajšom a lepšom meste a mohli byť na našu spoločnosť hrdí.

Žiadosť o grant

Máte záujem o podporu vášho projektu z NADÁCIE SKUPINY GGE?

Tak neváhajte a pošlite nám žiadosť. O tom, ktoré projekty budú podporené a aká bude výška finančných prostriedkov, rozhoduje 3-členná správna rada nadácie. Hlavným kritériom posudzovania je súlad s cieľmi a zameraním Nadácie. Uchádzači o finančnú podporu sú po vyhodnotení vždy písomne informovaní o pridelení, respektíve nepridelení finančnej podpory.

Mám záujem
Zaujala vás NADÁCIA SKUPINY GGE?

Chcete sa niečo spýtať?
Neváhajte nás kontaktovať.

Telefón
+421 2 3268 3800
Kontaktná osoba
Jana Luptáková
+421 902 119 627
Korešpondenčná adresa
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 53 525 914

Korešpondenciu týkajúcu sa nadačnej činnosti označte slovom „Nadácia“.