Vybrané projekty podporíme sumou do výšky 3 500 eur.

Žiadosti vyhodnocujeme priebežne počas celého roka, neváhajte a prihláste sa so svojím projektom. Nezabudnite na všetky potrebné prílohy, nižšie sa dočítate, aké požiadavky na získanie grantu musíte splniť.

Dôležité upozornenie

Záväzné podmienky na pridelenie grantu

Ďakujeme za prejavenú dôveru Nadácii GGE. Veríme, že správne nastavené podmienky spolupráce znamenajú viac kvalitných a prospešných projektov. Na úspešné schválenie vašej žiadosti musíte splniť tieto podmienky:

  • K žiadosti priložte rozpočet projektu vrátane financovania, ktoré si zabezpečujete sami alebo od inej, tretej strany. Maximálna výška grantu od Nadácie GGE je 3 500 eur.
  • Nezabudnite uviesť harmonogram projektu, jeho zámer a cieľ, ako aj popis, ako váš projekt súvisí so zameraním Nadácie GGE – viac informácií nájdete v sekcii O nadácii.
  • Jednou z povinností, ktoré vám po prípadom schválení grantu vzniknú, je vyhotoviť fotodokumentáciu, ako aj prípadne poskytnúť vyjadrenie pre médiá v súvislosti s vaším projektom.

Uprednostňujeme projekty z lokalít, v ktorých pôsobíme

Môžem podať žiadosť aj pre iné lokality?

Pôsobnosť Nadácie GGE sa vzťahuje na celú Slovenskú republiku. Automaticky preto nevyradíme žiaden zo zaslaných projektov len na základe lokality, v ktorej sa má uskutočniť. Avšak podnikanie našich spoločností má prevažne lokálny charakter, aj preto prostriedky v Nadácii GGE pochádzajú najmä od obyvateľov a klientov z lokalít, kde pôsobíme. Aj preto pri prideľovaní grantov preferujeme lokality nášho podnikania. V prípade, že počas roka neschválime dostatočný počet projektov z preferovaných lokalít, zvyšné prostriedky radi alokujeme aj na iné prospešné projekty.

K preferovaným lokalitám patria Bratislava, Dunajská Streda, Považská Bystrica, Sereď, Snina a Želiezovce.

Formulár ku žiadosti o grant

Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme v čo najkratšom možnom čase. Vítame všetky nápady, ako zlepšiť fungovanie nadácie, rovnako všetky otázky, ak vám nie je čokoľvek z našej činnosti jasné.

Pre nahratie prílohy presuňte sem alebo vyberte súbor, vkladajte iba formáty pdf, doc, jpg, png.
Maximálna veľkosť súboru je 10 MB a maximálny počet príloh je 3.