Projekt Smart Green Heliport

Projekt Smart Green Heliport vytvorili talentovaní žiaci Cirkevnej spojenej školy v Snine. Ich úlohou bolo navrhnúť riešenie zavlažovania pomocou dronu, ktoré by bolo šetrné k životnému prostrediu. Žiaci využili dažďovú vodu zo zelenej strechy, ktorá bola upravená tak, aby spĺňala kritériá na zavlažovanie. Polievanie dronom nezaťažuje životné prostredie, keďže dron má elektrický pohon, nevytvára emisie a je šetrný k okolitej prírode. Nabíja sa pomocou fotovoltického panelu.

Projekt zahŕňal moderné vyučovacie metódy, ako projektové, problémové a kooperatívne vyučovanie. Študenti boli motivovaní aktuálnosťou a praktickosťou témy, pričom si mohli precvičiť technické operácie, teoretické poznatky z fyziky, informatické zručnosti a základy pôdohospodárstva.

Svoj projekt úspešne obhájili na súťaži 4 živly v Bratislave, kde sa umiestnili na treťom mieste.

Nadácia GGE podporila realizáciu tohto projektu sumou 3500 EUR.

Noc v škole: Želiezovce

Podujatie Noc v škole organizovala základná škola v Želiezovciach s cieľom spríjemniť a oživiť školské prostredie pre svojich žiakov. Každý rok sa deti tešia na túto akciu plnú zábavy, hudby, prekvapení a kreativity.

Len čo sa začalo stmievať, škola sa zaplnila deťmi s batohmi. Hneď na začiatku si žiaci pripravili ležovisko, dobre sa najedli a zábava mohla začať! Svoju šikovnosť, vytrvalosť a odvahu si vyskúšali na rôznych stanovištiach v priestoroch hlavnej budovy. Potom ich v telocvični čakal „rýchlokurz“ hip-hopu s finalistom súťaže Miliónový tanec Johnym Mečochom. Celú noc sa deti bavili rôznymi športovými a kreatívnymi aktivitami.

Nadácia GGE prispela na podujatie sumou 1500 EUR a sme radi, že môžeme pomôcť vyčarovať deťom úsmev na tvári.