Každý rok bude vybraný jeden projekt, nominovaný zamestnancami skupiny, ktorý bude finančne podporený.

Zamestnanci GGE Skupiny, neváhajte nominovať projekty, ktoré by ste chceli realizovať vo vašom meste. Tak ako pri iných projektoch aj tu platí, že by vami vybrané aktivity mali byť v súlade so zameraním Nadácie GGE. Mali by sa teda sústreďovať na jednu alebo kombináciu týchto kategórií:

  • Veda, výskum a vzdelávanie
  • Šport
  • Životné prostredie a trvalá udržateľnosť
  • Kultúra a komunitné projekty

Vaše projekty môžete zasielať priamo e-mailom na HR oddelenie alebo cez kontaktný formulár v sekcii Žiadosť o grant na tejto stránke. Nezabudnite si prečítať všetky náležitosti, ktoré by váš projekt mal splniť vrátane rozpočtu do 3 500 eur, harmonogramu realizácie, cieľu projektu a vášho zámeru, ako aj popis prepojenia projektu so zameraním Nadácie GGE. Uprednostnené budú projekty v lokalitách, v ktorých pôsobíme.