Vráťme ryby do vody

Kraken je mladý klub s ambicióznymi cieľmi, ktorý nielen podporuje mladých športových rybárov, ale aj pomáha riešiť negatívne environmentálne dopady na životné prostredie. Klub vznikol v roku 2023 a jeho členovia sa aktívne zapájajú do rôznych environmentálnych aktivít, ako je záchrana uviaznutých rýb na plytčinách počas kulminácie hladiny Dunaja, čistenie brehov riek a jazier, športový rybolov a odstraňovanie uhynutých rýb po ekologických haváriách.

Projekt „Vráťme ryby do Dunaja“ je jedinečný svojho druhu a má silný environmentálny charakter. Cieľom projektu je nielen priamo pomáhať prírode, ale aj vzdelávať deti a mládež. Prostredníctvom tohto projektu sa deti učia, že aj vlastnou iniciatívou môžu významne prispieť k ochrane životného prostredia, a to bez veľkého úsilia.

Nadácia GGE prispela finančnou podporou vo výške 3500 EUR na realizáciu tohto projektu. Veríme, že táto podpora pomôže klubu Kraken dosiahnuť jeho ciele a inšpiruje mladú generáciu k aktívnemu zapájaniu sa do ochrany prírody.