Centrum pre deti a rodiny Sereď

Snažíme sa rozvíjať komunity v ktorých pôsobíme v roku 2023 sme našu podporu vyjadrili aj centru pre deti a rodiny v Seredi. Centrum pre deti a rodiny v Seredi funguje na spôsob internátneho bývania. CDS je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

V súčasnosti poskytuje CDR Sereď starostlivosť pobytovou formou ( kapacita 70 detí ), ambulantnou a terénnou formou starostlivosti. CD sa svojou aktivitou snaží pomáhať deťom a rodinám v ťažkých životných situáciách. Nadácia GGE prispela na fungovania tohto výnimočného centra sumou 5000 EUR.

Benefičné podujatie: Chyťme sa za ruky

Tento výnimočný benefičný koncert „Chyťme sa za ruky“ zorganizovalo Občianske združenie Milana Štefánika pri príležitosti výročia DSS pre deti a dospelých.

Na tomto podujatí sa deti aj dospelí s mentálnym a zdravotným postihnutím mohli zúčastniť rôznych kreatívnych workshopov, ktoré priniesli nielen zábavu, ale aj nové zručnosti a zážitky. Počas workshopov sa účastníci naučili latinskoamerické tance, ktoré podporujú fyzickú koordináciu a rytmus, a vyskúšali si maľovanie na tvár, čo podporuje ich kreativitu a predstavivosť. Enkaustika, teda maľovanie horúcim voskom, im umožnila experimentovať s farbami a textúrami, zatiaľ čo práca s pedigom im dala príležitosť vyskúšať si tradičné remeslo. Nechýbalo ani ozdobovanie sadrových odliatkov, ktoré podporuje jemnú motoriku a estetické cítenie.

Nadácia GGE prispela na realizáciu podujatia finančnými prostriedkami vo výške 600 EUR.

Tešíme sa, že môžeme podporovať akcie a iniciatívy, ktoré prinášajú radosť a pomáhajú rozvíjať naše komunity.